Så kan du låna till kontantinsats

När du ska köpa en bostad är du förmodligen i behov av ett bolån. Dock täcker inte ett bolån hela köpeskillingen av din bostad då banken kräver att minst 15 % kommer från annat håll. Det bästa är alltid att försöka spara ihop summan men det finns tillfällen då det inte är möjligt. Det kan till exempel röra sig om situationer då du snabbt är i behov av en bostad eller så handlar det om din första bostad som du inte haft möjlighet att spara till. Då kan ett blancolån eller privatlån vara ett alternativ.

Ett blancolån kräver ingen säkerhet så som till exempel ett bolån som ju har bostaden som säkerhet. Istället är räntan högre och återbetalningstakten snabbare. Det gör att det kan påverka ekonomin en hel del varje månad. Därför är det viktigt att göra en budget för att reda ut din förmåga till återbetalning. Banken gör också noggranna kalkyler där flera faktorer tas i beakta. Det handlar till exempel om din inkomst, utgifter, eventuellt medlåntagare samt eventuella hemmavarande barn. Banken räknar också på att du ska klara av en högre ränta än dagens då risken finns att den ändras med tiden. Ser allt bra ut så kan du bli beviljad ett lån och du kan köpa bostaden du önskar.